APD

ONLINE LIBRARY

2001 MẠO KHÊ COAL MINE PROJECT

Location

Mạo Khê Coal Mine, Quảng Ninh, Việt Nam

Time

10/2001

Organizer

Trần Lương

Artist

Nguyễn Bảo Toàn, Hà Trí Hiếu, Lê Quảng Hà, Lê Hồng Thái, Đinh Quân, Đinh Công Đạt, Đào Anh Khánh, Phạm Ngọc Minh, Lê Vũ, Nguyễn Trí Mạnh, Trần Lương