APD

TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

2001 DỰ ÁN MỎ THAN MẠO KHÊ

Địa điểm

Mỏ than Mạo Khê, Quảng Ninh, Việt Nam

Thời gian

10/2001

Nhà tổ chức

Trần Lương

Nghệ sĩ

Nguyễn Bảo Toàn, Hà Trí Hiếu, Lê Quảng Hà, Lê Hồng Thái, Đinh Quân, Đinh Công Đạt, Đào Anh Khánh, Phạm Ngọc Minh, Lê Vũ, Nguyễn Trí Mạnh, Trần Lương