APD

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

Trong tổng quan phát triển chính trị, công nghệ và xã hội toàn cầu, vai trò của văn hoá nghệ thuật ngày càng trở nên quan trọng và đa “trách nhiệm” hơn trong các lĩnh vực khác nhau: Là chất dẫn xuất, là phòng thí nghiệm tâm sinh hoá lý cho khoa học và công nghệ (cụ thể là ở các viện công nghệ hàng đầu thế giới đều có bộ phận viện nghệ thuật đương đại); Là ngành công nghiệp không khói: ngành công nghiệp văn hoá ngày càng đem lại lợi nhuận kinh tế lớn, với thiên chức giáo dục, phát triển tư duy, khích lệ sáng tạo, duy trì và phát triển các khía cạnh đạo đức, bình đẳng và trách nhiệm; Là quyền lực mềm nhân văn, điều chỉnh và làm cân bằng những xu hướng vụ quyền, vụ lợi của kinh tế và chính trị; Là môi trường sáng tạo đa dạng và vượt thoát nhất, tạo ra những giá trị ngoài tầm vật chất hữu hạn và tiền bạc; Là “chứng chỉ” văn minh cao nhất của một giai đoạn lịch sử, một dân tộc hay một quốc gia.

APD hướng tầm nhìn đến một tinh thần trân trọng tự nhiên vạn vật, có góc nhìn độc lập với những xu thế thực dụng và độc đoán. Tạo môi trường và khuyến khích bình đẳng giữa mọi mối quan hệ.

Các hoạt động của APD tập trung vào đào tạo, hỗ trợ tư vấn – định hướng, hỗ trợ thông tin, phương tiện và công nghệ cho nghệ sĩ và những người thực hành nghệ thuật, kết nối họ với các đối tác chuyên nghiệp để mở ra những cơ hội làm việc nhóm tương tác và sáng tác, giúp nâng cao năng lực sáng tạo; Bên cạnh đó tạo thêm cầu nối giữa giới văn hóa nghệ thuật với công chúng, nhà nghiên cứu ở các ngành nghề, nhà sưu tập, doanh nghiệp, các cơ quan và tổ chức phát triển xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và nhân văn…, xây dựng mạng lưới cộng tác để thúc đẩy thị trường nghệ thuật nội địa. APD cũng chú trọng tới hoạt động nghiên cứu và đối thoại chuyên sâu nhằm đưa ra những phân tích, đánh giá tình hình phát triển nghệ thuật một cách khoa học, khách quan, cung cấp thông tin chất lượng, kịp thời, giúp ngành văn hóa nghệ thuật có thêm góc nhìn mới.