APD

COVER fanpage

VỀ CHÚNG TÔI

Trung tâm Bảo trợ và Phát triển nghệ thuật APD (Center for Art Patronage and Development) là doanh nghiệp xã hội được thành lập vào tháng 10 năm 2020 với mục tiêu hỗ trợ sáng tạo nghệ thuật, thúc đẩy sự phát triển văn hóa – xã hội. Hoạt động của APD hướng đến nâng cao năng lực cho nghệ sĩ thông qua việc hỗ trợ thông tin, phương tiện và công nghệ, kết nối họ với các đối tác chuyên nghiệp để mở ra những cơ hội làm việc nhóm tương tác và sáng tác; Bên cạnh đó tạo thêm cầu nối giữa giới văn hóa nghệ thuật với công chúng, nhà nghiên cứu ở các ngành nghề, nhà sưu tập, doanh nghiệp, các cơ quan và tổ chức phát triển xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và nhân văn…, xây dựng mạng lưới cộng tác để thúc đẩy thị trường nghệ thuật nội địa. APD cũng chú trọng tới hoạt động nghiên cứu và đối thoại chuyên sâu nhằm đưa ra những phân tích, đánh giá tình hình phát triển nghệ thuật một cách khoa học, khách quan, cung cấp thông tin chất lượng, kịp thời, giúp ngành văn hóa nghệ thuật có thêm góc nhìn mới.