APD

THƯ VIỆN
CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN

MỞ KHO TƯ LIỆU

Chương trình Mở kho tư liệu (Open Archive) thuộc Dự án Thư viện nghệ thuật APD, được Trung tâm Bảo trợ và Phát triển nghệ thuật APD khởi xướng và thực hiện từ năm 2022 với mong muốn thúc đẩy nghiên cứu và phát triển giáo dục nghệ thuật, với các tư liệu được tập hợp, phục hồi và lưu trữ một cách chuyên sâu và có hệ thống, nhằm cung cấp thông tin về nghệ thuật đương đại Việt Nam một cách rộng rãi cho giới chuyên môn và công chúng quan tâm. Các hoạt động chính của chương trình Mở kho tư liệu bao gồm: Mở kho lưu trữ tư liệu trực tuyến và trực tiếp, các buổi tọa đàm/trò chuyện, workshop với các chủ đề liên quan đến các gói tư liệu của Thư viện nghệ thuật APD.