APD

VỀ THƯ VIỆN APD

“Thông tin nghệ thuật càng lùi sâu về quá khứ thì càng bị phủ lên những lớp nấm mốc, điều này đúng với tự nhiên và không hoàn toàn là hiện tượng tiêu cực. Mỗi lớp nấm mốc là mỗi cách nhìn về quá khứ của các thế hệ, các giai đoạn, tầng lớp, các cách thực hành nghề nghiệp khác nhau. Vậy, tất cả các thông tin gốc ở các định dạng, cùng các lớp mốc phủ lên sau đó đều cần thiết và hữu ích để các nhà nghiên cứu và thế hệ sau mổ xẻ, học hỏi và sử dụng.”(*) Giám tuyển Trần Lương.

Nghệ thuật đương đại Việt Nam, dù đã phát triển được hơn 25 năm, nhưng vẫn còn có những “lớp” thông tin quan trọng, có giá trị chưa được thống kê, và cần công khai với tinh thần xác thực. Với hy vọng thúc đẩy nghiên cứu và phát triển giáo dục nghệ thuật đương đại, Thư viện APD mong muốn phục hồi và lưu trữ thông tin, cung cấp thêm các tư liệu nghệ thuật theo từng bước và có hệ thống.

Tiêu chí 

Lưu trữ của thư viện sẽ tập trung vào các dự án, sự kiện, công trình nghiên cứu nghệ thuật đương đại Việt Nam. Trong đó, tác phẩm nghệ thuật vẫn nằm ở trung tâm nhưng sẽ được nhắc tới kèm với hoàn cảnh ra đời. Nói cách khác, chúng tôi không lựa chọn các tài liệu và dự án một cách khu biệt mà tổng hợp chúng theo tương quan với bối cảnh tự nhiên, môi trường đương thời, và các mối liên quan của nó với lịch sử và xã hội Việt Nam. 

Hoạt động

Thư viện APD tập trung vào những nguồn tư liệu gần gũi và khả thi nhất, rồi phát triển mở rộng dần. Các tư liệu này có thể chia làm 2 nhóm:

  • Nhóm 1: Tư liệu chuyên sâu dành cho các nhà nghiên cứu, curator, nghệ sĩ… 
  • Nhóm 2: Tư liệu tổng quan có thể chia sẻ với cộng đồng.

Các tư liệu được chọn lọc và giới thiệu qua 3 hoạt động chính:

Tài liệu trực tuyến: Bao gồm các tư liệu từ nguồn đóng góp của các nghệ sĩ, curator, nhà tổ chức thành viên của APD, và từ các nghệ sĩ, curator, nhà tổ chức tự nguyện cung cấp cho APD; Và các tư liệu từ những thực hành tổ chức, curating và co-curating của nghệ sĩ/curator Trần Lương; Các đường link đến các kho tư liệu của các tổ chức, nhóm, cá nhân trong nước và quốc tế. 

Đọc tại chỗ: Bao gồm tài liệu từ các triển lãm nội địa, khu vực và thế giới, nhiều đầu sách đa dạng về các lĩnh vực trong nghệ thuật: hội hoạ, điêu khắc, trình diễn, sắp đặt, nhiếp ảnh, kiến trúc, lý luận, curating, lịch sử nghệ thuật. Xem tư liệu video nghệ thuật. Nhà chuyên môn, nghệ sĩ và sinh viên nghệ thuật nếu có nhu cầu, có thể đặt lịch tới tham quan và đọc các tài liệu này tại phòng đọc của chúng tôi. 

Chương trình sự kiện: Bao gồm các hoạt động cộng đồng đa dạng, giới thiệu và thảo luận liên quan đến các gói tài liệu của thư viện APD. Các buổi nói chuyện của các khách mời là nghệ sĩ thành danh, nhà sưu tập, nghiên cứu, chuyên gia, nhà tổ chức từ các viện văn hoá, cơ quan hỗ trợ nghệ thuật, cùng các workshop, các chuyến field trip của họ.     

APD rất mong muốn có được sự ủng hộ và hợp tác của các nghệ sĩ, curator, các nhà tổ chức, các collective, art-space và các viện văn hoá trong nước và quốc tế. Chúng tôi cũng cam kết cùng chia sẻ và hợp tác thông tin với các đối tác thiện chí, coi tư liệu nghệ thuật như môi trường nước công cộng trong sạch và liên thông, đem lại năng lượng và tiện ích cho tất cả cộng đồng hoạt động và yêu nghệ thuật.