APD

MỞ KHO TƯ LIỆU

LIM DIM 2004

Liên hoan nghệ thuật trình diễn Lim Dim diễn ra vào tháng 10/2004, là liên hoan nghệ thuật trình diễn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam với mong muốn tạo cơ hội cho các thử nghiệm nghệ thuật, và trao đổi thông tin liên quan đến nghệ thuật trình diễn giữa các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Sự kiện được khởi xướng và tổ chức bởi Trần Lương, với sự hỗ trợ không gian và vật chất của các viện văn hoá quốc tế như Viện Goethe, Hội đồng Anh, các tổ chức tư nhân như Ryllega Gallery, Trại Vịt Cổ Xanh, nhà hàng Bến Bạc; Sự ủng hộ nhiệt tình từ các tổ chức quốc tế đã tài trợ vé máy bay cho các nghệ sĩ trình diễn quốc tế. Dự án không thể hoàn thành nếu thiếu tinh thần và nhiều công sức của các nghệ sĩ trình diễn và tình nguyện viên ở Hà Nội.

Nghệ sĩ tham gia: Kirsten Norrie (Anh), Jason Lim (Singapore), Matthias Bolz, Volker Jaekel (Đức), Seiji Shimoda, Osamu Kuroda, Yukio Saegusa, Makoto Maruyama, Noriko Ohashi, Rei Shibata, Midori Kadokura, Machi, Mari Tanikawa (Nhật Bản), Nguyễn Huy An, Phạm Ngọc Dương, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Phương Linh, Nguyễn Trí Mạnh, Vũ Hồng Ninh, Nguyễn Minh Phước, Nguyễn Xuân Sơn, Trương Tân, Vũ Nhật Tân, Phạm Đức Tùng, Lê Vũ và Trần Lương (Việt Nam).

CHUỖI SỰ KIỆN MỞ KHO TƯ LIỆU LIM DIM 2004