APD

OA2 | LIM DIM 2004

TRÒ CHUYỆN: TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN VIỆT NAM SAU HƠN 20 NĂM THỰC HÀNH

Thời gian: 

15h00–17h00, Thứ Sáu, ngày 17.02.2023

Địa điểm:

Trung tâm Bảo trợ và Phát triển nghệ thuật APD

Creative Square, Số 1, Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Buổi trò chuyện: “Tiến trình phát triển của nghệ thuật trình diễn Việt Nam sau hơn 20 năm thực hành” tiếp nối chuỗi thảo luận về sự xuất hiện của nghệ thuật trình diễn ở Việt Nam, bối cảnh thực hành và tổ chức sự kiện nghệ thuật trong giai đoạn sơ khởi – chuyển giao từ hiện đại sang đương đại.

Đây là dịp để công chúng cũng như người thực hành nghệ thuật lắng nghe những góc nhìn đa chiều từ các khách mời là nghệ sĩ, nhà tổ chức Lim Dim 2004, cùng các nghệ sĩ, nhà tổ chức nghệ thuật nhiều thế hệ về quá trình hơn 20 năm thăng trầm của thực hành trình diễn trong nước, với những vận động, chuyển biến trong tư duy, ngôn ngữ thẩm mỹ, chất liệu và phương thức biểu đạt trước các tác động của dòng chảy phát triển xã hội; Từ đó thảo luận về tầm nhìn, vai trò, tiềm năng và những hướng đi mới cho nghệ thuật trình diễn Việt Nam trong tương lai.

Sự kiện là một phần của chương trình Mở kho tư liệu Liên hoan nghệ thuật trình diễn Lim Dim 2004 thuộc Dự án Thư viện Nghệ thuật APD, bao gồm việc tập hợp, phục hồi, lưu trữ và chia sẻ các tư liệu về Lim Dim 2004, cùng với các thảo luận và workshop liên quan tập trung vào nghệ thuật trình diễn ở Việt Nam.

* Về Liên hoan nghệ thuật trình diễn Lim Dim 2004 

Lim Dim diễn ra vào tháng 10/2004, là liên hoan nghệ thuật trình diễn quốc tế đầu tiên ở Việt Nam với mong muốn tạo cơ hội cho các thử nghiệm nghệ thuật, và trao đổi thông tin liên quan đến nghệ thuật trình diễn giữa các nghệ sĩ trong và ngoài nước. Sự kiện được khởi xướng và tổ chức bởi Trần Lương với sự hỗ trợ tổ chức của một nhóm các nghệ sĩ địa phương, sự tham gia của gần 30 nghệ sĩ từ Anh, Đức, Nhật Bản, Singapore và Việt Nam cùng các tổ chức nghệ thuật, doanh nghiệp trong nước, và các viện văn hoá nước ngoài.

SỰ KIỆN LIÊN QUAN