APD

DA.TL.2001.DỰ ÁN MỎ THAN MẠO KHÊ
VIDEO TẮM THAN

Tác giả

Lê Vũ & Nguyễn Trí Mạnh

Năm sáng tác

2002

Thông tin tác phẩm

Sắp đặt video 2 kênh, 27:23, màu, âm thanh