APD

NGHIÊN CỨU VÀ GIÁO DỤC

KHÓA THỰC HÀNH CURATING TẦM TÃ

Khóa thực hành Curating Tầm Tã là chương trình thực hành giám tuyển được xây dựng và dẫn dắt bởi curator Trần Lương, do Trung tâm Bảo trợ và Phát triển Nghệ thuật APD tổ chức, nhằm cung cấp những hiểu biết và kỹ năng nền tảng về thực hành curating – trong đó tập trung vào curate nghệ thuật đương đại.

Cùng với sự phát triển/thay đổi của thế giới và nghệ thuật, vai trò của một ‘curator’ không chỉ dừng ở việc phụ trách các bộ sưu tập tại phòng tranh hay bảo tàng mà đã cơi nới phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trong chức năng/nhiệm vụ, loại hình/cơ chế hoạt động, phương pháp tiếp cận cũng như địa hạt nghiên cứu và thực hành. Curator có phải là một chuyên gia chuyên biệt, một người giám tuyển nội dung, một nhà lập trình văn hóa, một nhà lưu trữ kỹ thuật số, một người viết hay nhà biên tập? Người curate bộ sưu tập đồ gốm cổ có điểm gì chung với curator của triển lãm nghệ thuật thị giác, hoặc liên hoan múa đương đại? Curate một dự án phát triển cộng đồng, hay cho hình ảnh kỹ thuật số nằm ở khu vực nào? 

Khóa thực hành là cơ hội để người tham gia tiếp cận bài bản và sâu sát thực hành curating thực tiễn hiện nay – trong tinh thần của thời điểm hiện tại, không gian thực tại, liên hệ với ngữ cảnh địa phương và ở ngoại biên các tiêu chuẩn mặc định hàn lâm. Thông qua trao đổi/thảo luận với các chuyên gia, nghiên cứu/phân tích ‘case study’ kết hợp với trải nghiệm thực tế – trực tiếp xây dựng và phát triển các đề xuất/dự án cụ thể, khóa thực hành sẽ giúp cho các học viên:

– Bước đầu tiếp cận/hiểu được vai trò và bản chất của thực hành giám tuyển hiện nay, bao gồm nhiều loại hình/cơ chế và trải rộng nhiều khu vực với nhiều ngữ cảnh khác nhau.

– Mở rộng hiểu biết về công việc giám tuyển nghệ thuật đương đại, cách thức mà curator làm việc với một triển lãm hay dự án nghệ thuật.

– Phát triển tầm nhìn và năng lực thực hành giám tuyển phù hợp với định hướng/mối quan tâm của từng cá nhân thông qua cố vấn/trao đổi chuyên sâu và thực hành các kỹ năng cơ bản trong xây dựng, thực hiện triển lãm/dự án nghệ thuật (xây dựng concept, thủ pháp nghệ thuật của dự án, viết đề xuất, viết statement và mô tả dự án, làm việc với các đối tượng nghệ thuật, không gian, thiết kế, ấn phẩm…)

– Người tham gia trực tiếp còn có cơ hội được cố vấn/hướng dẫn riêng trực tiếp trong dự án cụ thể của từng cá nhân (về các khía cạnh như đối tượng cụ thể của dự án, loại hình nghệ thuật / tác phẩm cụ thể, gợi ý hướng nghiên cứu, làm việc với không gian trưng bày cụ thể (dự kiến), hướng dẫn cách viết text, thiết kế…)

Chương trình có thời lượng 12 buổi, dành cho người tham gia từ 20 tuổi trở lên thuộc mọi ngành nghề, lĩnh vực, có quan tâm, mong muốn tìm hiểu về nghệ thuật nói chung, thực hành giám tuyển nói riêng thông qua thảo luận/đối thoại cởi mở, thực hành và trải nghiệm thực tế.