APD

DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN HỘI HỌA ĐƯƠNG ĐẠI

CURATORIAL TOUR “CONG ĂN CONG THẲNG ĂN THẲNG”

Thời gian: 

15h00, Thứ Bảy ngày 15.10.2022

17h00, Thứ Bảy ngày 29.10.2022

Địa điểm: 

Trung tâm Bảo trợ và Phát triển Nghệ thuật APD

Creative Square, số 1 Lương Yên, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trong khuôn khổ Dự án Nghiên cứu và Phát triển Hội họa đương đại, CONG ĂN CONG THẲNG ĂN THẲNG giới thiệu các tác phẩm của 8 nghệ sĩ: Lại Diệu Hà, Nguyễn Xuân Hoàng, Phạm Trần Việt Nam, Nguyễn Đoan Ninh, Trần Nhật Thăng, Đặng Quang Tiến, Trịnh Minh Tiến, Nguyễn Đình Hoàng Việt.

Với sự dẫn dắt của curator Trần Lương, người tham gia sẽ trực tiếp xem và lắng nghe chia sẻ về các tác phẩm: từ câu chuyện ý tưởng, nội dung cho đến chất liệu, kỹ thuật, bút pháp… ; qua đó hiểu hơn về mối quan tâm, nguồn cảm hứng, quá trình tư duy, sáng tạo và cá tính của mỗi nghệ sĩ, cũng như phần nào thấy được sự đa dạng trong thực hành và các cách đặt vấn đề khác nhau của hội họa đương đại.

__

Dự án Nghiên cứu & Phát triển Hội họa đương đại do APD khởi xướng và thực hiện, tập trung vào hoạt động phân tích, đánh giá, đối thoại chuyên sâu nhằm đưa ra những nhận định, góc nhìn khoa học và khách quan về hội họa đương đại ở Việt Nam, từ đó dự đoán xu hướng vận động và cung cấp/gợi mở những đường hướng phát triển phù hợp cho thực hành của các nghệ sĩ.

SỰ KIỆN LIÊN QUAN