APD

THƯ VIỆN
ĐỌC TẠI CHỖ

re edit A0660.ART

ART REPUBLIK 2: Sự vô nhiễm của sáng tạo

Nhà xuất bản

Thanh Niên

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Năm xuất bản

2020

Loại hình tài liệu

Tạp chí

Sở hữu bởi

APD

Mã quản lý

A0660.ART