APD

THƯ VIỆN
ĐỌC TẠI CHỖ

R0202.CCA

Chinese Artists, Texts and Interviews: Chinese Contemporary Art Awards ( CCAA) 1998 - 2002

Tác giả

CCAA Association, Timezone 8

Nhà xuất bản

Timezone 8

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Trung

Năm xuất bản

2002

Loại hình tài liệu

Sách

Donate/Mượn từ

Trần Lương

Mã quản lý

R0202.CCA