APD

THƯ VIỆN
ĐỌC TẠI CHỖ

A0205.TIL

disCONNECTED

Tác giả

Til Ansgar Baumhauer and riesa efau. Kultur Forum Dresden

Nhà xuất bản

Til Ansgar Baumhauer and riesa efau. Kultur Forum Dresden

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Đức

Năm xuất bản

2021

Loại hình tài liệu

Catalogue triển lãm

Donate/Mượn từ

Trần Lương

Mã quản lý

A0205.TIL