APD

THƯ VIỆN
ĐỌC TẠI CHỖ

re edit A0138.CHA

Contemporary Ceramic Art

Tác giả

Charlotte Vannier, Veronique Pettit Laforet

Nhà xuất bản

Thames & Hudson

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Năm xuất bản

2020

Loại hình tài liệu

Sách

Sở hữu bởi

APD

Mã quản lý

A0138.CHA