APD

THƯ VIỆN
ĐỌC TẠI CHỖ

A0108.GIL

How To Write About Contemporary Art

Tác giả

Gilda Williams

Nhà xuất bản

Thames & Hudson

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Năm xuất bản

2015

Loại hình tài liệu

Sách

Sở hữu bởi

APD

Mã quản lý

A0108.GIL