APD

THƯ VIỆN
ĐỌC TẠI CHỖ

R0232.MAC

Inward Gazes: Documentaries of Chinese Performance Art 2008

Tác giả

Macao Museum of Art of the Civic and Municipal Affairs Bureau

Nhà xuất bản

Macao Museum of Art of the Civic and Municipal Affairs Bureau

Ngôn ngữ

Tiếng Trung, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Anh

Năm xuất bản

2008

Loại hình tài liệu

Catalogue triển lãm

Donate/Mượn từ

Trần Lương

Mã quản lý

R0232.MAC