APD

THƯ VIỆN
ĐỌC TẠI CHỖ

re edit D0745.BAN

Kiến tạo không gian văn hoá sáng tạo Hà Nội/ Developing cultural and creative hubs in Hanoi

Tác giả

Ban tuyên giáo thành uỷ Hà Nội

Nhà xuất bản

Tân Đô

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Năm xuất bản

2019

Loại hình tài liệu

Sách

Donate/Mượn từ

Heritage Space

Mã quản lý

D0745.BAN