APD

TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

2005 KÉN

Địa điểm

Viện Goethe Hà Nội

Thời gian 

29/04 – 02/05/2005

Nhà tổ chức

Viện Goethe Hà Nội

Hỗ trợ bởi

Viện Goethe Hà Nội

Curator

Trần Lương

Nghệ sĩ

Nguyễn Xuân Hoàng

DANH SÁCH TƯ LIỆU