APD

DA.TL.2009.LIMDIM.OSLO
VỰNG TẬP TRIỂN LÃM

2009.Limdim.CTL

Tên tài liệu

Lim Dim

Tác giả

Tran Luong, the Stenersen Museum

Nhà xuất bản

Du store verden!

Ngôn ngữ

Tiếng Anh

Năm xuất bản

2009

Loại hình tài liệu

Catalogue triển lãm

Donate/Mượn từ

Trần Lương

Số lượng

01 bản

Kênh truy cập

Đọc tại chỗ

Mã quản lỹ

D0210.TRA