APD

DA.TL.2004.LIM DIM
MỘT SỐ TRÌNH DIỄN TẠI SỰ KIỆN LIM DIM 2004

Phát video

Tên tài liệu

Highlights LIMDIM 2004

Thời lượng

02:04

Định dạng

MPEG-4 movie

Kích thước

1920 x 1080