APD

TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

2010 TẦM TÃ

Địa điểm

Bùi Gallery

Sàn Art

Thời gian 

17/07 – 27/08/2010

20/09 – 13/11/2010

Curator

Trần Lương

Nghệ sĩ

Nguyễn Huy An, Nguyễn Trần Nam, Vũ Hồng Ninh, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Mạnh Hùng

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Tầm tã.

Nghệ sĩ trẻ: Truy tìm bản ngã, những giá trị, những khoảng trống trí thức mêng mông…

Thách thức: Họ đối mặt trước en nờ ngã rẽ…

Tâm trạng: Háo, hức, phiêu lưu, mệt mỏi , thất vọng, treo, nạp, trong đèn, háo, hức…

Cơ chế: hỏi, trả lời, hỏi, trả lời, hỏi, trả lời, hỏi, trả lời, hỏi, trả lời, tắc, tắc, hỏi, hỏi…

Thực tế: tầm tã…

– Curator Statement

DANH SÁCH TƯ LIỆU