APD

DA.TL.2011.PHẬP PHỒNG
VIDEO TRIỂN LÃM PHẬP PHỒNG

Chơi Video

Tên tài liệu

Triển lãm Phập Phồng 2011

Thời lượng

03:16:00

Định dạng

MPEG-4 movie

Kích thước

786 × 576