APD

DA.TL.2012-2013.PHONG CẢNH SÔNG NƯỚC ĐANG BIẾN ĐỔI
VỰNG TẬP DỰ ÁN

Riverscapes in Flux_CTL_Cover (1)

Tên tài liệu

riverscapes IN FLUX

Tác giả

Goethe Institut

Nhà xuất bản

HERAUSGEBER

Ngôn ngữ

Tiếng Đức, Tiếng Anh

Năm xuất bản

2012

Loại hình tài liệu

Catalogue triển lãm

Donate/Mượn từ

Trần Lương

Số lượng

01 bản

Kênh truy cập

Đọc tại chỗ

Mã quản lỹ

R0270.GOE