APD

TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

2013 I-CAMP - DỰ ÁN NGHỆ THUẬT "VIỄN CẢNH BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT ĐƯƠNG ĐẠI"

Địa điểm

Bảo tàng Không gian Văn hoá Mường

Thời gian 

Lễ khai mạc 13/12/2013

Nhà tổ chức

Bảo tàng Không gian Văn hoá Mường Mường Studio

Hỗ trợ bởi

Quỹ CDEF ( Quỹ Phát triển và Trao đổi văn hóa Đan Mạch – Việt Nam)

Curator

Trần Lương

Nghệ sĩ

Nguyễn Huy An, Ngô Thành Bắc, Triệu Minh Hải, Phạm Hồng, Nguyễn Thanh Mai, Nguyễn Trí Mạnh, Phan Thảo Nguyên, Vũ Hồng Ninh, Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Trinh Thi, Lương Huệ Trinh, Trương Công Tùng

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

I-CAMP 2013 là giai đoạn 1 của Dự án Nghệ thuật với tên gọi “Viễn cảnh bảo tàng nghệ thuật đương đại” (tên tiếng Anh Initiative – Contemporary Arts Museum Project), viết tắt là I-CAMP được xây dựng bởi ý tưởng của curator Trần Lương phối hợp cùng với Mường Studio – trung tâm nghệ thuật đương đại của Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường. I-CAMP đồng thời cũng nằm trong định hướng và hoạt động phát triển Nghệ thuật đương đại của Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, được bắt đầu từ năm 2011.

Đây là một dự án nhằm mục đích tạo dựng một không gian trưng bày dành cho nghệ thuật đương đại tại Khu nghệ thuật Mường Studio. Dự án sẽ quy tập các tác phẩm của các nghệ sỹ đã thực hiện những năm gần đây, hoặc những ý tưởng nghệ thuật tốt mà chưa có không gian và điều kiện thực hiện và trưng bày. Không gian và tác phẩm sẽ được lưu giữ lâu dài Mường Studio, từ đó bước đầu tạo dựng khái niệm về Bảo tàng dành cho nghệ thuật đương đại cho công chúng yêu nghệ thuật, cộng đồng và xã hội.

Dự án I-CAMP là một dự án có thời gian mở, và kéo dài nhiều năm về sau, dĩ nhiên còn tùy thuộc vào khả năng và điều kiện của nhà tổ chức. Giai đoạn 1 của dự án I-CAMP được khởi động từ tháng 7/2013 đến hết tháng 07 năm 2014.

DANH SÁCH TƯ LIỆU