APD

TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

2014 HÀNH TRÌNH XANH VIỆT NAM

Địa điểm

Bảo tàng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Thời gian 

10 – 16/11/2014

Nhà tổ chức

Talis Media

Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch

Công ty Cổ phần Phim truyện I

Curator

Trần Lương

Nghệ sĩ

Trần Tuấn, Nguyễn Thế Sơn, Lương Huệ Trinh, Trương Công Tùng, Phan Thảo Nguyên, Trần Lương

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Triển lãm “Hành trình Việt Nam Xanh” là kết quả của dự án cùng tên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Công ty Cổ phần Phim truyện I và Công ty Tali’s thực hiện, nhằm thông qua các hoạt động văn hóa và nghệ thuật để nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường. Dự án “Hành trình Việt Nam Xanh” kéo dài 4 năm với 10 chuyến đi thực tế, có sự tham gia của hơn 50 nghệ sĩ, ca sĩ, nhà báo, sinh viên nghệ thuật và giới trí thức ở nhiều khu vực khác nhau. Dự án tập trung vào các khu vực phải đối mặt những vấn đề xã hội như sự biệt lập, nghèo đói, ô nhiễm môi trường, điều kiện lao động bấp bênh và lạm dụng môi trường. Diễn ra từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 11 năm 2014 tại Bảo tàng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Triển lãm “Hành trình Việt Nam Xanh” được giám tuyển bởi curator Trần Lương, bao gồm 6 tác phẩm sắp đặt phản ánh những câu chuyện về văn hóa, xã hội, thân phận con người trong bối cảnh môi trường có nhiều biến đổi.

DANH SÁCH TƯ LIỆU