APD

DA.TL.2015.MIỀN MÉO MIỆNG
VỰNG TẬP TRIỂN LÃM

MienMeoMieng_CTL_Cover

Tên tài liệu

MIỀN MÉO MIỆNG / CONTEMPORARY ART FROM VIETNAM

Tác giả

Tran Luong, Veronika Radulovic, Le Thuan Uyen

Nhà xuất bản

Bildmuseet, Umea University

Ngôn ngữ

Tiếng Anh, Tiếng Thụy Điển

Năm xuất bản

2015

Loại hình tài liệu

Catalogue triển lãm

Donate/Mượn từ

Trần Lương

Số lượng

01 bản

Kênh truy cập

Đọc tại chỗ

Mã quản lỹ

A0213.TRA