APD

DA.TL.2018.VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH
VỰNG TẬP TRIỂN LÃM

IMG_6622

Tên tài liệu

VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH 

Tác giả

Zoe Butt, Lê Thiên Thảo

Nhà xuất bản

The Factory Contemporary Arts Centre

Ngôn ngữ

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Năm xuất bản

2018

Loại hình tài liệu

Catalogue triển lãm

Donate/Mượn từ

Trần Lương

Số lượng

01 bản

Kênh truy cập

Đọc tại chỗ

Mã quản lỹ

A0217.ZOE