APD

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chào mừng bạn đến với trang web của Trung tâm Bảo trợ và Phát triển Nghệ thuật APD. Trước khi sử dụng Trang web này, bạn vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và điều kiện sử dụng cũng như Chính sách quyền riêng tư. Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng/để lại thông tin trên Trang web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện bên dưới. (Các điều khoản và điều kiện có thể được sửa đổi trong tương lai, bạn có trách nhiệm vào trang này để đảm bảo bạn đã nắm rõ các quy định). 

Trong trường hợp bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, xin vui lòng không sử dụng Trang web.

1. Thỏa thuận hạn chế

Nội dung trên trang web apd.org.vn bao gồm: hình ảnh, danh mục, văn bản, đồ họa và các loại hình tài liệu khác (sau đây gọi tắt là ‘Nội dung’) được thiết kế cho phép bạn truy cập và sử dụng. APD cung cấp cho bạn một quyền hạn chế, không độc quyền để truy cập và sử dụng các thông tin trên Trang web này. Bạn có trách nhiệm tuân theo các quy định trong Điều khoản và điều kiện sử dụng khi truy cập và sử dụng trang web apd.org.vn

2. Giới hạn sử dụng

Trừ trường hợp đặc biệt có sự trao đổi và đồng ý của APD, khi sử dụng trang web apd.org.vn, người dùng phải tuân theo các điều khoản sau: 

2.1 – Quyền hạn cho phép: Bạn có thể sao chép, truyền tải, cung cấp Nội dung với mục đích phi lợi nhuận cho cá nhân như tham khảo, nghiên cứu, giáo dục. Bạn không có quyền sửa đổi bất kỳ Nội dung nào, theo bất kỳ cách nào hoặc chia sẻ nó cho ai khác trừ khi Nội dung đó được phép sử dụng theo giấy phép Creative Commons. (Creative Commons license)

2.2 – Ghi nhận bản quyền: Thỏa thuận này cho phép bạn sử dụng các Nội dung từ trang web apd.org.vn khi có sự ghi nhận/dẫn nguồn đầy đủ và chính xác (các) bên sở hữu bản quyền liên quan, đồng thời ghi nhận APD là nguồn cung cấp tư liệu. 

2.3 – Sử dụng với mục đích phi thương mại: Mọi Nội dung bạn thu thập được từ trang web: apd.org.vn chỉ được sử dụng với mục đích phi thương mại, nghiên cứu, giáo dục. Nghiêm cấm sử dụng các Nội dung trên trang web apd.org.vn dưới bất kỳ hình thức nào cho mục đích thương mại (bao gồm trưng bày, biểu diễn, sao chép và phân phối v.v…) Khi bạn có nhu cầu sử dụng các tài nguyên từ Trang web này với mục đích khác, cần có sự thỏa thuận và cho phép từ (các) bên sở hữu bản quyền và APD. 

3. Nghiêm cấm

3.1 – Sử dụng/trưng bày/sao chép và phân phối Trang web hoặc Nội dung trên Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt đã có sự cho phép bởi APD, bạn không được phép sử dụng Nội dung trên Trang web với bất kỳ hình thức nào vượt quá hoặc vi phạm các Điều khoản và điều kiện sử dụng; phân phối và/hoặc cung cấp Nội dung từ Trang web cho người khác vượt ngoài quy định được nêu tại đây.

3.2 – Tải xuống, in, cố gắng tải xuống hoặc in các phần Nội dung của Trang web trừ khi bạn sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc nghiên cứu, giáo dục. 

3.3 – Sử dụng Nội dung Trang web trong tài liệu in ấn hoặc điện tử dùng cho việc mua bán hoặc cho bất kỳ mục đích thương mại nào (Ví dụ: báo chí học thuật, ấn phẩm thương mại).

3.4 – Sử dụng (bao gồm các hành vi: sao chép, phân phối, trưng bày) Trang web theo bất kỳ hình thức nào vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan.

3.5 – Thực hiện phóng tác, biên soạn, cải biên, chuyển thể hoặc sáng tác bất kỳ tác phẩm phái sinh nào từ Nội dung, trừ khi nội dung đó được phép sử dụng theo giấy phép Creative Commons.

3.6 – Cố gắng ghi đè, phá vỡ hoặc vô hiệu hóa bất kỳ tính năng mã hóa hoặc bảo vệ phần mềm nào được sử dụng trong Trang web.

3.7 – Đăng, truyền tải hoặc phát tán virus, sâu hoặc mã có thể gây hại cho phần mềm hoặc phần cứng của Trang web.

3.8 – Quảng cáo trên Trang web.

4. Duy trì an toàn trên Trang web

APD có quyền gỡ bỏ hoặc chặn quyền truy cập của người dùng vào Trang web, nếu người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

5. Chính sách quyền riêng tư

Việc sử dụng trang web apd.org.vn đồng nghĩa bạn đã đồng ý với các Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách này có thể được sửa đổi theo thời gian. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản liên quan tới Chính sách quyền riêng tư.

6. Miễn trừ trách nhiệm
Người dùng tự chịu mọi rủi ro có thể xảy ra liên quan đến việc truy cập và sử dụng các thông tin, tài liệu trên Trang web này. Nội dung trên Trang web được biên soạn từ nhiều nguồn khác nhau và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

6.1 – Chúng tôi luôn nỗ lực duy trì Trang web nhưng không đảm bảo Trang web luôn sẵn sàng, không bị gián đoạn/lỗi, không có virus và các thành phần gây hại khác.

6.2 – APD không chịu trách nhiệm trong trường hợp Trang web xảy ra lỗi hay có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do lỗi Trang web. 

6.3 – Các trang web được dẫn link từ Trang web này và các trang web của bên thứ ba không được điều hành hoặc kiểm soát bởi APD. Do đó, APD không đảm bảo tính chính xác, tính khả dụng hoặc thiệt hại do virus, file độc hại khi truy cập qua các trang web khác.

6.4 – Trừ trường hợp pháp luật hiện hành yêu cầu, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại, hậu quả nào phát sinh từ thỏa thuận này hoặc từ việc sử dụng Trang web và nội dung Trang web.

Nếu người dùng phát hiện bất kỳ hình ảnh, thông tin nào trên Trang web này không nên công bố, xin liên lạc với chúng tôi qua email: info@apd.org.vn.

Xin chân thành cảm ơn.