APD

QUYỀN RIÊNG TƯ

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư, Điều khoản và điều kiện sử dụng, Quy định bản quyền để sử dụng trang web apd.org.vn an toàn, hiệu quả nhất.

Mọi đóng góp ý kiến về chính sách quyền riêng tư xin liên hệ email: info@apd.org.vn

Quy định về quyền riêng tư cho người sử dụng website apd.org.vn

1 – APD không thu thập thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, email, lĩnh vực làm việc) mà không có sự cho phép của bạn. Địa chỉ email bạn cung cấp được lưu trong danh sách liên lạc của APD và sử dụng với mục đích liên lạc khi được sự đồng ý của bạn. Các thông tin cá nhân bạn cung cấp chỉ được lưu hành nội bộ tại APD và không được chia sẻ với bất kỳ một bên thứ ba nào khác.

2 – Thông tin kỹ thuật (ngày, giờ, thời lượng truy cập, trình duyệt, địa chỉ IP) có thể được tổng hợp và sử dụng nội bộ cho mục đích quản lý website này và để bảo vệ website khỏi người dùng có mục đích vi phạm pháp luật. Trang web apd.org.vn sẽ tạo ra cookies để cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng. Nếu không có nhu cầu, bạn có thể cài đặt lại trên trình duyệt web của mình.

3 – Trường hợp người truy cập chưa đủ 18 tuổi, chúng tôi có hướng dẫn cụ thể KHÔNG để lại thông tin cá nhân, địa chỉ email. Người truy cập dưới 13 tuổi cần có sự đồng ý và giám sát của người lớn khi sử dụng Trang web.

4 – Trang web apd.org.vn có quyền thay đổi nội dung trong chính sách quyền riêng tư. Chúng tôi sẽ làm rõ các thay đổi nếu có. Người truy cập có trách nhiệm kiểm tra, tìm hiểu rõ nội dung trước khi sử dụng Trang web.

5 – Trang web apd.org.vn có cung cấp link đến các trang web thứ ba, chúng tôi không chịu trách nhiệm với các chính sách quyền riêng tư của các trang web đó.

6 – Bằng cách truy cập, sử dụng trang web apd.org.vn, bạn đã đồng ý với các điều khoản, điều kiện liên quan tới Chính sách quyền riêng tư, Điều khoản và điều kiện sử dụng, Quy định bản quyền của chúng tôi.