APD

TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

2003 SÚP CỔ TÍCH

Địa điểm

Khuôn Viên bên phải Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Thời gian 

2003

Hỗ trợ

SONY VIETNAM

Curator

Trần Lương

Nghệ sĩ

Trần Lương, Lê Vũ, Phạm Ngọc Dương, Trương Tân, Vũ Thuỵ, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Phước, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Mạnh Đức, Nguyễn Trí Mạnh, Nguyễn Quỳnh Chi, Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Dân Tân & Khuyết danh.

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Tác phẩm đa phương tiện được xếp đặt trong khuôn viên bên phải Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Với tổ hợp 15 màn hình TV xếp đặt có bố cục trong khu vực vườn (Video Installation). Mỗi màn hình là một Video clip độc lập của mỗi nghệ sĩ thành viên.

Ba bồn nước hình tròn, mỗi bồn nước đường kính 2m cao 80cm. Nước trong bồn luôn sủi bọt và bốc khói. Một tập hợp những vật kỷ niệm trôi trong bồn nước.

*Do một số điều kiện nên tên dự án in trong catalog được đổi thành “Cổ tích kể lại”

DANH SÁCH TƯ LIỆU