APD

TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

2009 LIM DIM

Địa điểm

Bảo tàng Stenersen, Oslo, Nauy

Thời gian 

27/08 – 04/10/2009

Nhà tổ chức

Bảo tàng Stenersen

Curator

Trần Lương

Nghệ sĩ

Lại Thị Diệu Hà, Đinh Q.Lê, Lê Vũ, Nguyễn Huy An, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Phước, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Trinh Thi, Tuấn Andrew & Phù Nam Thúc Hà, Nguyễn Văn Phúc, Phạm Ngọc Dương, Trần Trọng Vũ, Trương Tân, Vũ Hồng Ninh

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

“Lim Dim – một khái niệm đa nghĩa có thể dịch là ‘mắt hé mở’ – trước hết là một triển lãm nghệ thuật Việt Nam, nhưng quan trọng hơn, là cuộc trưng bày của một thế hệ nghệ sĩ mới với các tác phẩm hiếm khi được giới thiệu ở châu Âu. Triển lãm có sự tham gia của một nhóm nghệ sĩ gắn bó khăng khít, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông qua hội họp ăn uống, họ trưng bày tác phẩm ở những khu vực ngoại vi như không gian thể nghiệm tiên phong Studio Nhà sàn Đức. Những con người được nhìn nhận như ‘kẻ ngoài lề’ của bình diện chính thống, họ quan sát mật thiết và liên tục thách thức những trật tự im lặng của đời sống hàng ngày, trong khi thường xuyên phải chịu sự giám sát ở ‘tầng ngầm’. Điều đó được hàm chỉ trong tựa đề đầy ẩn dụ của triển lãm” – Trích vựng tập triển lãm.

Lim Dim

Là không nhận thức hay giả như không nhận thức.

Là một buổi trưa oi ả, nửa tỉnh nửa mê.

Là người gà gật nửa ngủ, lại như đang dõi theo ai.

Là sự việc không rõ thật giả.

Là người, vật chuyển động vô định.

Là chưa sôi,

và là sự âm ỉ của im lặng.

– Curator Statement

DANH SÁCH TƯ LIỆU