APD

TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN

2018 VĂN TẾ THẬP LOẠI CHÚNG SINH

Địa điểm

The Factory Contemporary Arts Centre

Thời gian 

20/05 – 13/07/2018

Nhà tổ chức

The Factory Contemporary Arts Centre

Curator

Trần Lương

Nghệ sĩ

Phạm Trần Việt Nam

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Đang cập nhật 

DANH SÁCH TƯ LIỆU