APD

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Trung tâm Bảo trợ và Phát triển nghệ thuật APD là một doanh nghiệp xã hội không vì lợi nhuận, được thành lập với mục tiêu hỗ trợ sáng tạo nghệ thuật, thúc đẩy sự phát triển văn hóa – xã hội. Hoạt động của APD tập trung vào đào tạo, hỗ trợ tư vấn – định hướng, hỗ trợ thông tin, phương tiện, công nghệ cho nghệ sĩ và những người thực hành nghệ thuật, kết nối họ với các đối tác chuyên nghiệp để mở ra những cơ hội làm việc nhóm tương tác và sáng tác, giúp nâng cao năng lực sáng tạo. Bên cạnh đó, tạo thêm cầu nối giữa giới văn hóa nghệ thuật với công chúng, nhà nghiên cứu ở các ngành nghề, nhà sưu tập, doanh nghiệp, các cơ quan và tổ chức phát triển xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và nhân văn…, xây dựng mạng lưới cộng tác để thúc đẩy thị trường nghệ thuật nội địa.

Để duy trì và phát triển hoạt động của trung tâm, từ các chương trình hỗ trợ thực hành của nghệ sĩ, curator, sự kiện cộng đồng, cho đến các dự án nghiên cứu, lưu trữ, xây dựng thư viện…, chúng tôi rất biết ơn và trân trọng sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng và những người bạn của nghệ thuật.

Có rất nhiều hình thức và phương cách để hỗ trợ hoạt động của APD — dù bạn là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuộc bất cứ lĩnh vực nào. Mọi sự ủng hộ và đóng góp dành cho trung tâm, vui lòng liên hệ chi tiết với chúng tôi qua email info@apd.org.vn.