APD

QUY ĐỊNH BẢN QUYỀN

Trong quá trình hoạt động, APD đã sản xuất và tập hợp một lượng lớn tài liệu nghệ thuật được lưu trữ và chia sẻ miễn phí cho công chúng qua các nền tảng trực tuyến của APD và trực tiếp tại Thư viện của trung tâm. Bản quyền cũng như trách nhiệm liên quan đến bản quyền đối với các thông tin và tài liệu này thuộc về (các) bên sở hữu tư liệu (APD hoặc các đối tác cung cấp/đóng góp tư liệu cho thư viện này như các cá nhân, nhóm nghệ sĩ, tổ chức trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật).

Quyền tác giả và các quyền liên quan được công nhận theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009 hoặc luật bản quyền hiện hành của các quốc gia có liên quan. Các quyền này cho phép (các) bên sở hữu cấp phép và hạn chế quyền truy cập vào tác phẩm cũng như quyền định dạng tác phẩm trên các phương tiện bao gồm cả số hóa. Khi APD cung cấp các thông tin và tư liệu cho công chúng, APD phải tuân theo các quy định của luật bản quyền liên quan.

Tất cả các thông tin và tư liệu được giới thiệu công khai trên Trang web này đã được uỷ quyền, cho phép bởi (các) bên sở hữu bản quyền. Trong trường hợp APD sở hữu bản quyền các sản phẩm do APD sáng tạo và sản xuất, chúng tôi sẽ đảm bảo các tư liệu này được chia sẻ rộng rãi nhất tới công chúng theo một cách phù hợp. Trong trường hợp bản quyền thuộc về APD và một bên thứ ba, APD có trách nhiệm đảm bảo được ủy quyền/cho phép sử dụng bởi bên thứ ba và (các) chủ sở hữu bản quyền liên quan trước khi chia sẻ tới công chúng. Để đảm bảo các cam kết này, toàn bộ thông tin và dữ liệu mà chúng tôi sử dụng và công khai đều đảm bảo quy tắc của hệ thống giấy phép Creative Commons.

APD không cố ý cung cấp, sửa đổi hoặc cho phép tiếp cận trái phép các thông tin, tư liệu trong thư viện của chúng tôi mà không có sự cho phép của (các) bên sở hữu bản quyền.

Mọi yêu cầu tiếp cận và sử dụng thông tin, tư liệu từ một bên thứ ba nằm ngoài quyền hạn hiện có của APD sẽ được chuyển lại cho (các) bên sở hữu bản quyền.

Trong trường hợp có khiếu nại hợp lý liên quan tới bản quyền, APD sẽ tạm thời gỡ liên kết truy cập tới định dạng số của dữ liệu đó trên trang web apd.org.vn cho tới khi khiếu nại được giải quyết. Nếu xét thấy khiếu nại là thoả đáng, APD sẽ cố gắng hết sức để các tư liệu được cho phép công khai hoặc giới hạn quyền tiếp cận. Nếu khiếu nại không thỏa đáng, APD sẽ tiếp tục mở lại quyền truy cập các dữ liệu này trên Trang web của trung tâm.

Mọi câu hỏi, thắc mắc về việc sử dụng hoặc khiếu nại bản quyền liên quan đến các thông tin, tư liệu được công bố trên Thư viện của APD, vui lòng liên hệ: info@apd.org.vn